Warning: Illegal string offset 'family' in /lazur/wp-content/themes/holiday/functions.php on line 267
Blog
Jak zorganizować kolonie?

Kolonie są formą wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży, organizowaną w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełnią funkcję rekreacyjną, wpływają na poszerzenie zdolności interpersonalnych wśród dzieci, poprawiają wydajność psychofizyczną i rozwijają zainteresowania krajoznawcze, sportowe czy kulturalne. O czym trzeba pamiętać, organizując kolonie nad morzem?

 

Rejestracja wypoczynku i kadra wychowawcza

Organizator kolonii musi się przede wszystkim zarejestrować na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem może być szkoła lub inna placówka edukacyjna, osoba prawna, fizyczna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Każdą formę wypoczynku należy zgłosić w formie wniosku elektronicznego oraz papierowego w kuratorium oświaty, na terenie którego mieszka organizator – nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem kolonii. Każdy turnus to osobne zgłoszenie. Przewóz pasażerów może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym. Organizator powinien otrzymać od przewoźnika gwarancję, że autokar jest w pełni sprawny. Obowiązkiem organizatora jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Kierownik wypoczynku musi posiadać ukończony kurs instruktażowy i co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Ustala on m.in. plan wypoczynku i szczegółowy rozkład dnia. Z kolei wychowawcą kolonijnym może być osoba, która przeszła specjalne przeszkolenie pedagogiczne lub posiada ukończony kurs wychowawcy kolonijnego. Wychowawcy organizują zajęcia zlecone przez kierownika i prowadzą dziennik zajęć. Pod opieką wychowawcy nie może przebywać więcej niż 15 osób do 10 roku życia i 20 osób powyżej 10 roku życia. Organizatorem, kierownikiem i wychowawcą nie może zostać osoba karana.

 

Program wypoczynku i rozkład dnia

Program wypoczynku powinien zostać opracowany przez organizatora i zostać dostosowany do wieku uczestników oraz ich zainteresowań. Powinien określać cele, jakim służy wyjazd. Szczegółowy rozkład dnia tworzony jest przez kierownika kolonii, według zaplanowanego programu. Rozkład dnia powinien zostać rozpisany systemem godzinowym. Pamiętajmy, aby podczas planowania wziąć pod uwagę posiłki i ciszę poobiednią, a także ciszę nocną, która następuje o godzinie 22. Bardzo istotne jest, aby program wycieczki i rozkład dnia został dostosowany do możliwości, jakie oferuje wybrany ośrodek kolonijny. Planując zajęcia na świeżym powietrzu, warsztaty czy zabawy integracyjne, należy wziąć pod uwagę przystosowanie obiektu, jego infrastrukturę oraz tereny, jakimi dysponuje.

drukuj

Lazur Sp. z o.o., ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Poddąbie

e-mail: biuro@lazurosrodki.pl

tel. 598 461 335, 598 141 890,  fax 598 141 793, tel. kom. 663 670 703, 603 100 408

| Polityka prywatności |

Nr konta: 47 1090 2763 0000 0001 0812 6547

NIP: 8392754719, REGON: 771478552, KRS: 0000132804